Pilar de 3 al Gaffel am Dom | Colònia | 2022

Pilar de 3 al Gaffel am Dom | Colònia | 2022

4.6.2022